Aktualności

Dofinansowania na drogi

  • 31-10-2019
  • Autor: Kamil Kałek
W październiku włodarze powiatu nowotomyskiego podpisali trzy umowy o dofinansowanie przebudowy i remontów dróg.
 
W piątek, 11 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w związku z realizacją operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podpisano umowę na „Przebudowę pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór”. Kwota przyznanej dla Powiatu Nowotomyskiego pomocy wynosi niespełna 900 tyś zł, a całkowity koszt operacji ponad 1,4 mln zł. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnej infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia atrakcyjności terenów przyległych do dróg. Podpisy pod umową złożyli – z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: Krzysztof Grabowski – wicemarszałek wielkopolski, z ramienia Powiatu Nowotomyskiego: starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor i skarbnik powiatu Barbara Golon.
 
Z kolei w poniedziałek, 28 października podpisano dwie umowy w ramach zadań realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwsza z nich dotyczyła przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 2727 P Przyprostynia - Chobienice. Kwota dofinansowania to niespełna 6,5 mln. zł., a środki własne Powiatu to niecałe 2 mln 274 tys. zł. W ramach drugiej z umów przebudowany zostanie pas drogi powiatowej nr 1881 P Brody – Turowo. Dofinansowanie wynosi prawie 1mln. 230 tys. złotych, a wkład powiatu niecałe 528 tys. zł. Sygnatury pod umowami złożyli: wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor i skarbnik powiatu Barbara Golon.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją