Dzisiaj jest: Sobota, 11 Lipiec 2020 Imieniny: Olgi i Pelagii
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Laptopy dla rodzin zastępczych

 • 10-04-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W piątek, 10 kwietnia wicestarosta Marcin Brambor oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Łukasz Nyczkowski odebrali z rąk prezesa firmy Elekrtorecyking Bartosza Kubickiego 5 laptopów, które przekazane zostaną zawodowym rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka z terenu powiatu nowotomyskiego. 
 
Przekazany sprzęt posłuży do celów edukacyjnych w czasie trwania epidemii coronawirusa. Współorganizatorem akcji jest firma CCR Relectra.
 
Jest to pierwsza transza sprzętu elektronicznego, jaki w najbliższym czasie ponownie zostanie przekazany dla kolejnych potrzebujących.
 
 

Spokojnych świąt

Życzymy spokojnych świąt. 

Życzenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia

 • 07-04-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia obchodzone są 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Światowy Dzień Zdrowia ustanowiony został w roku 1948. Co roku obchodzony jest pod innym hasłem. To również dzień, w którym warto zauważyć i docenić starania, poświęcenie i zaangażowanie pracowników służby zdrowia

Zakaz wstępu do lasów

 • 06-04-2020
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj

W związku ze stanem epidemii oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo ludności Dyrektor Generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić tymczasowy zakaz wstępu do lasów i Parków Narodowych od 3 kwietnia do 11 kwietnia 2020 roku włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

 

Źródło: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/komunikat

 

Tarcza Antykryzysowa w Powiecie Nowotomyskim

 • 03-04-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu z dnia 1 kwietnia 2020 r. o naborze wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 374 z późn. zm.) - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza na podstawie art. 15zzd. w/w ustawy nabór wniosków o jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.
Do składania wniosków od dnia ogłoszenia tj. 01.04.2020 r. upoważnieni są:
Mikroprzedsiębiorcy (o których mowa w art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.
Wniosek o pożyczkę, wypełnioną umowę (umowa w 3 egzemplarzach) oraz druk umorzenia pożyczki przedsiębiorca składa na załączonych formularzach do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia
na dzień 29 luty 2020 r. w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.
Pożyczka może być udzielona jednorazowo do wysokości 5000 zł.
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskontu weksli przyjmowanych przez NBP.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami na okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu,
pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki
nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy
w stosunku do zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 r.
Podstawą udzielenia jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzesiębiorcy stanowi umowa zawarta przez powiatowy urząd pracy z mikroprzedsiębiorcą.
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu
Integralną część ogłoszenia stanowią niżej wymienione załączniki:
Zasady ubiegania się o pożyczkę;
Wzór wniosku o pożyczkę;
Wzór umowy pożyczki;
Wzór wniosku o umorzenie pożyczki;
Instrukcja w formie pytań i odpowiedzi;
Załączniki dostępne są na stronie:

https://nowytomysl.praca.gov.pl/-/11935820-nabor-wnioskow-na-jednorazowe-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcy

Zaostrzenie ograniczeń

 • 31-03-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W związku z epidemią coronawirusa, od 1 kwietnia Rząd wprowadza nowe ograniczenia.

Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

Uchwała Nr 195/WR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych w odpowiedzi na II edycję otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2020 roku.

Zarządzenie Starosty

 • 31-03-2020
 • Autor: Kamil Kałek
 • drukuj
Zarządzenie Nr AO.120.20.2020 Starosty Nowotomyskiego z dnia 25 marca 2020 rokuw sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Chrośnicy gmina Zbąszyń przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Starosty

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem od 20 marca 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu epidemii, Starosta Nowotomyski,w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników urzędu oraz w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania urzędu, Zarządzeniem nr 18/2020 z dnia 24 marca 2020r. wprowadził zmianę organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. 
 

Komunikat Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu

 • 16-03-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Zawieszenie składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu.
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 90
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.