Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Nowotomyskim w 2019 r.

Autor: Agnieszka Bajor
Nieodpłatna Pomoc Prawna
w Powiecie Nowotomyskim w 2019r.
 
 
LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW
 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2.

  Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 11.30;
 • wtorek, czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30.
            W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów oraz radców prawnych.
 
 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (Kuślin, Opalenica):                                

  Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek                9.00-13.00 Opalenica, ul. Powstańców Wlkp. 1A
 • wtorek                        13.00-17.00 Kuślin, ul. E. Sczanieckiej 4
 • środa                          13.00-17.00 Opalenica, ul. Powstańców Wlkp. 1A
 • czwartek                    15.30-19.30 Opalenica, ul. Powstańców Wlkp. 1A
 • piątek                         13.00-17.00 Kuślin, ul. E. Sczanieckiej 4
 
              W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest Przez Fundację Granma.
 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (Bolewice, Lwówek, Zbąszyń):

  Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek   11.00-15.00 Bolewice, ul. Szkolna 4,
 • wtorek              8.30-12.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2,       
 • środa              11.00-15.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a,
 • czwartek         13.00-17.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a,
 • piątek               7.30-11.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez Fundację Granma.
 
Rejestracja:
 • tel. 61 44 26 700 - codziennie (od poniedziałku do piątku)
                                     w godzinach od 9.00.do 12.00
 
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.).
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz.1467)
 
 

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2