Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział realizuje zadania związane między innymi z:  gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie Skarbu Państwa i Powiatu Nowotomyskiego, przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniem i aktualizacją opłat związanych z użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem, wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,  ustalaniem odszkodowań za nieruchomości z różnych tytułów,  ochroną i rekultywacją gruntów, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Nowotomyskiego, nadawaniem na własność gruntu pod budynkami oraz działek emerytalnych, ograniczaniem sposobu korzystania z nieruchomości, zobowiązywaniem do udostępnienia nieruchomości, zezwoleniami na czasowe zajecie nieruchomości, ustanawianiem służebności gruntowych w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa i Powiatu Nowotomyskiego.
 
Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału Jolanta Budzisz (budynek „C”, pok. 37, tel. +48 61 4426747) .
 Symbol Wydziału: GN
 
Siedziba Wydziału: ul. Poznańska 33, budynek „C”, tel. +48 61 4426700 (centrala),
fax + 48  61 4423589
 
Pracownicy:
Budzisz Jolanta – Kierownik Wydziału
(pok. 37, tel. +48 61 4426747),  e-mail:  jbudzisz@powiatnowotomyski.pl
 
Kańduła Kazimierz – główny specjalista – gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa
(pok. 39, tel. + 48 61 4426749), e-mail: kkandula@powiatnowotomyski.pl
Frańska Karolina – inspektor – regulacja stanów prawnych
(pok. 40, tel. + 48 61 4426748), e-mail:  kfranska@powiatnowotomyski.pl
Mazurczak Katarzyna – inspektor – ochrona gruntów i rekultywacja
 (pok. 40, tel. + 48 61 4426751), e mali:  kmazurczak@powiatnowotomyski.pl
Silska Emilia – inspektor - gospodarka nieruchomościami Powiatu Nowotomyskiego, wywłaszczenia i zwroty nieruchomości
(pok. 38, tel. + 48 61 4426753), e mail: esilska@powiatnowotomyski.pl
 
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich spraw załatwianych w Wydziale znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Więcej na temat Wydziału:
 

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2