Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Adresy internetowe

ADRESY INTERNETOWE, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ

Informacje adresowe Najwyższych Urzędów Państwowych, Ministerstw, Urzędów i Agencji Państwowych, Urzędów Wojewódzkich i innych instytucji:http://www.wladza.pl

Strony poświęcone organizacjom pozarządowym:
 
Towarzystwo Wzajemnej Informacji -http://www.ngo.pl
Serwis Profesjonalnego Samorządu - http://www.sps.home.pl
Forum Inicjatyw Pozarządowych - http://www.fip.ngo.pl
Serwis Samorządowy WIRMA (Praca, integracja europejska, oferty zagraniczne, lokalne przetargi, forum dyskusyjne, nieruchomości - http://www.wirma.pl
Aktualne wydarzenia dotyczące sektora pozarządowego - http://www.wiadomości.ngo.pl
Centrum Wolontariatu - http://www.wolontariat.ngo.pl
Centrum Edukacji Obywatelskiej - http://www.ceo.org.pl
Instytut Spraw Publicznych -http://www.isp.org.pl
Polska Strona Głodu - http://www.pajacyk.pl
Wielkopolski Urząd Marszałkowski - http://www.wielkopolska.mw.gov.pl
Wielkopolski Urząd Wojewódzki - http://www.poznan.uw.gov.pl
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne- http://www.wtk.poznan.pl
 
Wybrane Fundacje Prywatne i Rządowe:
 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - http://www.filantropia.org.pl
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej - http://www.haus.pl
Foundation for Children's Welfare Stamps - http://www.cnfcee.nl
Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga - http://www.kronenberg.org.pl
Fundacja dla Polski - http://www.fdp.org.pl
Fundacja Edukacja dla Demokracji - http://www.edudemo.org.pl
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości - http://www.fep.lodz.pl
Fundacja EkoFundusz - http://www.ekofundusz.org.pl
Fundacja IDEE - http://www.idee.ngo.pl
Fundacja im. Friedricha Eberta - http://feswar.org.pl
Fundacja im. K. Adenauera - http://www.kas.pl
Fundacja im. S. Batorego - http://www.batory.org.pl
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier" - http://www.j.kwasniewska.aid.org.pl
Fundacja Ludgardy i Jerzego Buzków na Rzecz Rodziny - http://www.rodzina.gliwice.pl
Fundacja Kultury - http://free.ngo.pl/3_sektor/f_kult.htm
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - http://www.fnp.org.pl
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska - http://www.epce.org.pl
Fundacja POLSAT - http://www.polsat.com.pl/fundacja
Fundacja Polska Akcja Humanitarna - http://www.pah.ngo.pl
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa - http://www.fapa.com.pl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - http://www.frdl.org.pl
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego -http://free.ngo.pl
Fundacja SOS - http://www.fundacjasos.org.pl
Fundacja Wspomagania Wsi - http://www.fww.org.pl
Fundacja Wspólna Droga - http://www.unitedway.org.pl
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej - http://www.fwpn.org.pl
Fundusz Współpracy - http://www.cofund.org.pl
Helsińska Fundacja Praw Człowieka - http://www.hfhrpol.waw.pl
Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej - http://www.ofek.com.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - http://www.msp.org.pl
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży -http://www.pcyf.org.pl
Polska Fundacja im. R. Schumana - http://www.schuman.org.pl
Polska Fundacja Upowszechniania Nauki - http://www.wwwtech.net.pl/FUN
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - http://www.pafw.org.pl
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - http://www.fulbright.edu.pl

Strony o tematyce europejskiej:
 
http://www.europa.eu.int - Główny serwer Unii Europejskiej
http://www.ukie.gov.pl - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://www.cie.gov.pl - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://www.ue.eu.int - Rada Unii Europejskiej
http://www.cor.eu.int - Komitet Regionów
http://www.eib.org - Europejski Bank Inwestycyjny
http://www.eur-op.eu.int - Biuro Wydawnictw Wspólnot Europejskich
www.europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm - Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości (DG Enterprise)
www.europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm - Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej (DG Enlargement)
http://www.sgipw.wlkp.pl -  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 
Strony polskojęzyczne:
 
http://www.cofund.org.pl - Fundusz Współpracy
http://www.men.gov.pl - Narodowa Agencja Programu Socrates, Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.youth.org.pl - Narodowa Agencja Programu "Młodzież dla Europy"
www.cofund.org.pl/bkkk - Krajowe Biuro Programu "Leonardo da Vinci"
http://www.kp.gov.pl - Krajowa Agencja Poszanowania Energii - Program SAVE II
http://www.arimr.gov.pl - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (SAPARD)
http://www.mos.gov.pl - Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, ISPA (komponent: ochrona środowiska)
http://www.minrol.gov.pl - Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Departament Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych, SAPARD
http://www.mg.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki
http://www.msp.org.pl - Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw
www.bmb.com.pl/parr - Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
http://www.mswia.gov.pl - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
http://www.wwpwp.it.pl - Władza Wdrażająca Programy Współpracy Przygranicznej PHARE
http://www.kbn.gov.pl - Komitet Badań Naukowych
http://www.ippt.gov.pl - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
http://www.att.gov.pl - Agencja Techniki i Technologii
http://www.bccnet.com.pl - Business Centre Club
http://www.kig.pl - Krajowa Izba Gospodarcza
http://www.bccp.org.pl - Brytyjska Izba Handlowa w Polsce
http://www.amcham.net - Amerykańska Izba Handlowa
http://www.enterprise-ireland.com - Irlandzka Rada Handlu
http://www.pniph.com.pl - Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
http://www.paiz.gov.pl - Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
http://www.fapa.com.pl - Fundacja programów Pomocy dla Rolnictwa
http://www.wspolnota.org.pl/sam_bazy/warda/index.htm - Pomoc dla samorządów, Informator 1998
www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html - Uniwersytet Berkeley, strony o tematyce europejskiej.
 

  • Baner: Pierwszy baner dolny
  • Baner: Drugi baner dolny
  • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
  • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
  • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
  • Baner: Rcl
  • Baner: www.naszemiasto.pl
  • Baner: NefroTest_ikona
  • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2