Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Drogi

Drogi

Na terenie Powiatu Nowotomyskiego występują następujące kategorie dróg:
 • krajowe,
 • wojewódzkie,
 • powiatowe,
 • gminne.

Dla w/w kategorii dróg zarządcami są:
 
I. Dla dróg krajowych:
 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Zarząd Dróg Krajowych ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl
Tel. 44 23 311, 44 23 320, fax: 44 23 311
- w/w Zarząd Dróg na terenie Powiatu Nowotomyskiego administruje tylko
odcinkiem drogi krajowej numer 2 o długości 30,5 km przebiegającym od
granicy Powiatu Szamotulskiego do granicy Powiatu Międzyrzeckiego
 
II. Dla dróg wojewódzkich zarządcą jest:
 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 42,
64-300 Nowy Tomyśl
Tel./fax: 44 22 922, 44 25 110, 44 25 109
 
- w/w Zarząd Dróg posiada w swym administrowaniu na terenie Powiatu Nowotomyskiego odcinki dróg wojewódzkich:
* droga nr 302 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 305 do granicy Powiatu Świebodzińskiego o długości 22 km.
* droga nr 305 od skrzyżowania z drogą krajową nr 2 do granicy Powiatu Wolsztyńskiego o długości 17,8 km.
* droga nr 307 od skrzyżowania z drogą nr 308 do granicy Powiatu Poznańskiego o długości 19,2 km.
* droga nr 308 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 305 do granicy Powiatu Grodziskiego o długości 11,6 km.
 
Ponadto na terenie Powiatu Nowotomyskiego znajduje się droga wojewódzka nr 160 o długości 9,4 km przebiegająca od granicy Powiatu Międzychodzkiego do
drogi krajowej nr 2, którą administruje:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szamotułach
ul. Powstańców Wlkp. 76
64-500 Szamotuły
tel. 29 213 76, 29 213 87
fax: 29 216 41.
 
Łączna długość dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Nowotomyskiego to 80 km, w tym odcinki miejskie 15,3 km.

III. Dla dróg powiatowych zarządcą jest:
 
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Wydział Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 33,  64-300 Nowy Tomyśl
Siedziba Wydziału: ul. Poznańska 30 (budynek E)
Tel./fax 44 24 955
 
- w/w Wydział Dróg zarządza siecią dróg powiatowych o długości 410,9 km w tym odcinki miejskie o długości 11,2 km.
 
Długości dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin w powiecie nowotomyskim wynoszą:
 
Gmina Lwówek o długości: 71,5 km
Gmina Nowy Tomyśl o długości: 49,3 km
Gmina Zbąszyń o długości: 85,6 km
Gmina Opalenica o długości: 75,7 km
Gmina Kuślin o długości: 62,9 km
Gmina Miedzichowo o długości: 65,9 km
 
Drogi powiatowe razem: 399,7 km + ulice 11,2 km = 410,9 km
 
IV. Dla dróg gminnych zarządcami są burmistrzowie i wójtowie:
 
- Urząd Gminy w Kuślinie, ul. E. Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin tel. 44 730 02
- Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek tel. 44 140 24
- Urząd Gminy i Miasta w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 44 26 600
- Urząd Gminy w Miedzichowie, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo tel. 44 100 50
- Urząd Miejski w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica tel. 44 77 281
- Urząd Gminy i Miasta w Zbąszyniu, ul. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń tel. 0-68 38 46 009
 
Długość dróg gminnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego:
 
Gmina Lwówek o długości: 180,0 km
Gmina Nowy Tomyśl o długości: 300,0 km
Gmina Zbąszyń o długości: 117,5 km
Gmina Opalenica o długości: 80,5 km
Gmina Kuślin o długości: 71,5 km
Gmina Miedzichowo o długości: 147,5 km
 
Drogi gminne razem: 897,0 km
 
Łączna długość dróg poszczególnych kategorii:
 
Drogi krajowe: 30,5 km
Drogi wojewódzkie: 80 km
Drogi powiatowe: 410,9 km
Drogi gminne: 897,0 km
Drogi w powiecie ogółem: 1418,4 km
 
 

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2