Logo: Fundusze Europejskie
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Kuślin

Gmina Kuślin

Urząd Gminy Kuślin
64-316 Kuślin
ul. Emilii Sczanieckiej 4
Sekretariat: tel/.fax 61 44 72 722 / 61 44 72 731
e-mail: kuslin@tosa.pl,

WÓJT GMINY
MIECZYSŁAW SKRZYPCZAK
tel. 61 44 72 726  
 
 
   Gmina Kuślin położona jest w zachodniej części województwa wielkopolskiego w odległości 40 km od Poznania, a we wschodniej części powiatu nowotomyskiego. Przez gminę przebiega Autostrada A-2 z dogodnie zlokalizowanymi z niej zjazdami.
Siedzibą Gminy jest wieś Kuślin. Największą miejscowością jest wieś Wąsowo zamieszkała przez 1122 mieszkańców a najmniejszą miejscowość Nowa Dąbrowa zamieszkała przez 39 mieszkańców. Pozostałe miejscowości to: Chraplewo, Dąbrowa, Głuponie, Kuślin, Michorzewko, Michorzewo, Śliwno, Trzcianka i Turkowo. W ramach miejscowości Michorzewo funkcjonują dwa sołectwa: Sołectwo Michorzewo i Sołectwo Krystianowo.
Gminę Kuślin na koniec roku 2007 zamieszkiwało 5 666 mieszkańców.
Gmina obejmuje obszar 106,31 km2, w tym:
 • 20,08 km2 – lasy;
 • 78,26 km2 - użytki rolne;
 • 7,97 km2 – pozostałe.
 Wszyscy mieszkańcy Gminy tworzą lokalna wspólnotę  samorządową, czyli wyposażona w osobowość prawną samorządową jednostkę organizacyjną - GMINĘ. Organami Gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy. Rada Gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym, w której skład wchodzi 15 radnych. Organem wykonawczym jest Wójt Gminy, który realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, którymi są: Jednostki Oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Obsługi Komunalnej, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna.
 
 

 • Baner: Pierwszy baner dolny
 • Baner: Drugi baner dolny
 • Baner: Nowotomyska Izba Gospodarcza
 • Baner: Narodowe Siły Rezerwy
 • Baner: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego
 • Baner: Rcl
 • Baner: www.naszemiasto.pl
 • Baner: NefroTest_ikona
 • Baner: Gminna Szkółka Piłkarska
Znajdujesz się na stronie: Powiat Nowotomyski
Logo akcji: Najlepsze w Polsce
Logo akcji: Lider Wśród Aktywnych
Baner: Wiosna_1Baner: Wiosna2