Dzisiaj jest: Piątek, 22 Listopad 2019 Imieniny: Marka i Cecylii
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Aktualności

Uczniowie pomagali w organizacji imprezy biegowej - PKO Poznań Maraton

W niedzielę, 20 października młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu po raz kolejny zaangażowała się w organizację już 20 edycji imprezy biegowej - PKO Poznań Maraton. Uczniowie, podobnie jak w zeszłych latach, odpowiedzialni byli za przechowywanie rzeczy osobistych uczestników poznańskiego maratonu.

Viva Wielkopolski Senior

 • 28-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Podczas odbywających się w piątek, 25 października  na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich uroczystości podsumowujących konkurs „Viva! Wielkopolski Senior” wyróżnienie otrzymał przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Nowym Tomyślu.
 Kapituła konkursu doceniła działalność pana Zenona Matuszczaka na rzecz osób starszych w Województwie Wielkopolskim. Obecny podczas Gali starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński odebrał z rak członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej podziękowanie za zgłoszenie kandydata do konkursu.
 
 
 

Dzień Seniora w Klubie Osiedlowym

 • 24-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W środę, 23 października w Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Spotkanie to było doskonałą okazją do wspólnej zabawy i integracji pomiędzy seniorami z Nowego Tomyśla a zaprzyjaźnionymi seniorami z Pniew.
Obecna na spotkaniu Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka przekazała zgromadzonym najlepsze życzenia oraz symboliczny bukiet kwiatów.
 
 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

 • 21-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

 

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

 1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
 2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
 3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

 

"Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”

 • 17-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W czwartek, 17 października w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. Hasłem tegorocznego spotkania były Benjamina Franklina „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”. Głównym organizatorem spotkania był Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu.
 
 
W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz powiatu nowotomyskiego, gmin, stowarzyszeń i instytucji oraz osoby prywatne. Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu - Zenon Matuszczak podkreślił szczególną rolę Seniorów w społeczeństwie, którzy są źródłem życiowej mądrości nabywanej z upływem lat. Działalność nowotomyskich seniorów PZERiI w Nowym Tomyślu, przedstawiona została w przygotowanym przy współudziale pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu pokazie audiowizualnym. W części artystycznej wystąpił Zespół Jarzębina działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu.
Z ramienia Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, życzenia dla seniorów przekazali: wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor, Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Łukasz Nyczkowski
Międzynarodowy Dzień Seniora jest przede wszystkim dobrą okazją, aby podziękować za pracę na rzecz osób starszych i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez seniorów. Powyższe wydarzenie zostało zorganizowano przy wsparciu środków pochodzących z Powiatu Nowotomyskiego, Gminy Nowy Tomyśl oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 

W Sątopach wypuszczono bażanty

 • 17-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W środę, 16 października na gruntach wsi Sątopy w ramach Programu redukcji drapieżnika i introdukcji zwierzyny drobnej dokonano wsiedlenia bażanta. Introdukcję prowadzono na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez Koło Łowieckie "Daniel". 
W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klasy drugiej i czwartej Szkoły Podstawowej w Sątopach wraz opiekunkami oraz panią dyrektor. Spotkanie otworzył Prezes Koła Łowieckiego "Daniel" Adam Garczarek przedstawiając cel akcji, jakim jest odnowienie populacji zwierzyny drobnej w środowisku i zwiększenie bioróżnorodności, wskazując konieczność udziału człowieka w tych działaniach. Powitał jednocześnie wszystkich zebranych: dzieci z opiekunami, przedstawicieli samorządu powiatowego w Nowym Tomyślu oraz Nadleśnictwa Grodzisk, pod auspicjami których i przy ich pomocy finansowej Program jest realizowany. Dzieci bardzo zaciekawione, mogły w naturze, z bliska obejrzeć bażanty i kuropatwy.
 
 

Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim

 • 16-10-2019
 • Autor: Anna Albrecht
 • drukuj
W środę, 23 października 2019 roku, o godzinie 16:00 w siedzibie Biura Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu przy ulicy Tysiąclecia 6 (wejście od budynku Bursy Szkolnej) odbędzie się kolejne, dziesiąte posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim.
 

Świętowali wydanie 50 numeru "Przeglądu Nowotomyskiego"

 • 16-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
We wtorek, 15 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie z okazji wydania 50 numeru „Przeglądu Nowotomyskiego” redagowanego przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne.
 
Spotkanie to było okazją do podsumowań dotychczasowych osiągnięć, pracy tych, którzy przez swą postawę, oddanie i pasję popularyzują wiedzę o przeszłości, tradycjach i kulturze regionu, a także utrwalają na papierze bieżące wydarzenia, które za kilka lat posłużą jako miłe wspomnienia i źródła historyczne kolejnym pokoleniom.
Doniosłym momentem uroczystości było wręczenie Panu Bogumiłowi Wojcieszakowi nadanego uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”. W imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego wręczenia dokonali starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski.
W dowód uznania za pracę włożoną w tworzenie „Przeglądu Nowotomyskiego” starosta nowotomyski przekazał na ręce Prezesa Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego Bogdana Górnego okolicznościowy adres oraz kwiaty.
 
 

Rozmawiali o Ochotniczym Hufcu Pracy w Chraplewie

 • 16-10-2019
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
We wtorek, 15 października w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się okolicznościowe spotkanie w związku z 10-leciem działalności Ochotniczych Hufców Pracy w Chraplewie. Podczas spotkania rozmawiano o bieżących inwestycjach w ośrodku w Chraplewie oraz o jego dalszym funkcjonowaniu. W spotkaniu udział wzięli starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński, wójt Gminy Kuślin Mieczysław Skrzypczak Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP w Poznaniu Adam Pękarski oraz Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych WWK OHP Maciej Cylwik.
 
 

Podsumowali Noc Zawodowców

 • 16-10-2019
 • Autor: Marzena Matusiak
 • drukuj
We wtorek, 15 października w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie podsumowujące Noc Zawodowców. Wydarzenie mające na celu promocję szkolnictwa branżowego i technicznego odbyło się w piątek 4 października w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu. W spotkaniu uczestniczyli m.in.dyrektorzy i przedstawiciele szkół średnich z ternu powiatu, Mariusz Kubiak - dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu włodarze powiatu, pracownicy starostwa i przedstawiciele Powiatowego Centrum Sportu.
1 2 3 4 5 6 ... 77
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.